Rettfrabonden.no er en portal som synliggjør bonden og produktene de produserer.
Vi har som mål å gjøre det lettere å handle direkte med bonden.