Holm Søndre lager produkter av svin og lam i Hølen i Akershus.

Holm Søndre
Web : klikk her