Juels Hagebruk og Birøkt produserer grønnsaker og honning i Ås i Akershus.

Juels Hagebruk og Birøkt
Tlf : 975 08 305
Web : klikk her