Nordre Brudalen produserer kjøtt av storfe i Dokka i Oppland.

Nordre Brudalen 
Tlf : 938 08 745
Web : klikk her