Kaupang Andelslandbruk produserer grønnsaker i Larvik i Vestfold.

Kaupang Andelslandbruk
Tlf : 911 66 408
Web : klikk her